Skip to main content
Pamięci prof. dr hab. n. farm. Bogdana Kędzi Pamięci prof. dr hab. n. farm. Bogdana Kędzi
Pamięci prof. dr hab. n. farm. Bogdana Kędzi

Prof. Bogdan Kędzia, urodzony w 1939 roku w Wilnie, kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej, wówczas w Polskim mieście II Rzeczypospolitej. Powojenne losy skierowały profesora do Gdańska , gdzie ukończył wydział farmaceutyczny na Akademii Medycznej. Po działaniu w Gdańsku, przez kilka lat, podejmuję pracę w Poznaniu w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Akademii Medycznej. Tytuł Doktora nauk farmaceutycznych otrzymał w 1970 roku na wydziale Akademii Medycznej w Poznaniu. Rozprawa Doktorska dotyczyła Właściwości metabolicznych gronkowców wrażliwych i opornych na chloramfenikol . Kolejno pracuję w Instytucie Roślin i Przetworów zielarskich gdzie powołał pracownię mikrobiologiczną tegoż instytutu. Odbył staże naukowe w Chinach, Japonii, Korei oraz w Nowej Zelandii co zaważyło na obszernej wiedzy fito i mikrobiologicznej leku roślinnego i właściwości substancji naturalnych. Doktorat Habilitowany uzyskał w 1999 roku na podstawie pracy pt: Zanieczyszczenie surowców zielarskich drobnoustrojami. Podjął pracę profesora nadzwyczajnego w Instytucie roślin i przetworów zielarskich. Biotechnologia, fitochemia i mikrobiologia leku roślinnego i surowców zielarskich to dorobek naukowy Bogdana Kędzi. Do końca związany z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Autor ponad 1000 publikacji popularnonaukowych, naukowych w postaci artykułów, książek i broszur, wszystkie oczywiście naukowe, wraz z podaniem badań klinicznych i opinii naukowych w zakresie Polskim i ogólnoświatowym. Profesor Kędzia oprócz nieocenionego wkładu w badania leku roślinnego, wraz z żoną, Mgr.Farm. Elżbietą Hołderną Kędzią od 1986 roku, wydał szereg licznych publikacji z zakresu apiterapii i pszczołolecznictwa. Jako Jedyny w Polsce , a być może nawet na świecie, wydał tak wiele publikacji z zakresu tej części medycyny jaką jest apiterapia. Jest to nieocenione dzieło , które zaważyło na moim dorobku medycznym i pracy naukowo badawczej. Państwo Kędzia, opisali wszystkie możliwe produkty pszczele w wielu aspektach zdrowotnych , problemów chorobowych i terapeutyczno zapobiegawczych, od chorób wewnętrznych po problemy skórne i dermatozy.
Bogdan Kędzia , był członkiem licznych organizacji naukowych : Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, gdzie prowadził sekcję Fitoterapii PTL, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Komitetu Zielarskiego, Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego, Komisji Leku Naturalnego i Biotechnologii. Od 2004 roku Redaktor czasopisma Postępy Fitoterapii, czasopisma naukowego o fitoterapii leku roślinnego .
Niespodziewana strata profesora, odcisnęła piętno na nauce leku roślinnego, wiedza którą pozostawił stała się punktem erekcyjnym do powstania naszej dziedziny Apiterapii. Jestem wdzięczny Profesorowi Kędzi jak i Jego zacnej małżonce mgr.farm Elżbiecie, za rekomendacje mojej działalności i produktów apiterapii i medycyny naturalnej.
Wielka strata i żal, zapalają w nas nadzieję i wdzięczność tej wielkiej biblioteki wiedzy. Kaganek oświaty nieustannie płonący !

Łukasz K. ULIASZ